Mobiliteitsspecialisten in Staat Stellen zich te Concentreren op Mobiliteitsinzichten met een Hoogwaardig Multimodaal Netwerk

Hoge kwaliteit en een up-to-date netwerk zijn belangrijk voor uw ruimtelijke analyse.

StraTopo kan u bij deze taak ondersteunen door continu geüpdatet netwerken te bieden die u nodig hebt. Onze netwerken worden specifiek bewerkt om met hoge precisie te worden verbonden met de omringende ruimtelijke omgeving (voorzieningen, woningen, etcetera).

Beschikbare netwerken voor meerdere modaliteiten

We bieden deze service aan voor de volgende modaliteiten: fietsen, voetgangers en auto’s. U kunt een specifiek netwerk bestellen voor een modaliteit of een all-inclusive netwerk.

Verbonden met gebouwen en omgeving

Onze oplossing werkt in elk geografisch gebied, van een klein gebied tot een regio tot een land. Voor Nederland hebben we bestaande topografie (zoals de BAG, waarin alle gebouwen en adressen in Nederland staan) aangesloten op een routenetwerk. Met deze verbonden gegevens kunt u eenvoudige routeringsmodellering gebruiken om het aantal bereikbare adressen, mensen of gebouwen te berekenen.

We kunnen elk type gegevens met de netwerken verbinden, waardoor uw geodata-analyse eenvoudig, snel en zeer waardevol is. Op verzoek kunnen wij u assisteren bij het uitvoeren van uw ruimtelijke analyse.

Automatische updates

StraTopo biedt automatische wekelijkse updates. OSM-gegevens zijn niet klaar om onmiddellijk te worden verwerkt. Bovendien zijn tijdrovende stappen nodig, evenals kwaliteitscontroles. We hebben dit proces geautomatiseerd.

Meer weten? Neem contact met ons op via: info@stratopo.nl.