Consortium Simtelligence met StraTopo aan het hoofd, samen met Amsterdam Data Collective en Logistics Community Brabant is geselecteerd om deel te nemen aan fase 1 van AI4Cities.

AI4Cities

Simtelligence is geselecteerd om deel te nemen aan fase 1 van AI4Cities, een door de EU gefinancierd Pre-Commercial Procurement (PCP) project, met als doel steden te helpen bij het versnellen van hun transitie naar CO2-neutraliteit. Het project publiceerde zijn Request for Tenders (RfT) op 01.12.2020, op zoek naar AI-oplossingen die kunnen bijdragen aan de vermindering van broeikasgasemissies op het gebied van mobiliteit en energie, twee domeinen die verantwoordelijk zijn voor 82% van alle broeikasgasemissies in Europese steden. Beginnend in Amsterdam, een van de koplopers om klimaatneutraal te worden voor 2050, en uitbreidend naar andere steden is het Consortium verheugd om van start te gaan.

Simtelligence geselecteerd voor AI4Cities

Wij waren een van de 97 bedrijven en consortia die een aanvraag indienden na het aanbestedingsverzoek. 54 daarvan werden ingediend voor de mobiliteitsuitdaging, 44 voor de energie-uitdaging. Na een grondige evaluatie door de AI4Cities Buyers Group werden 21 leveranciers geselecteerd voor de mobiliteitsuitdaging en 20 voor de energie-uitdaging. Als een van de ‘winnende’ leveranciers en top 2 van Nederland, zullen we nu deelnemen aan de Solution Design Phase van het project en 40.000 euro financiering ontvangen om onze voorgestelde oplossing verder te ontwikkelen en te versnellen in overeenstemming met de input van de AI4Cities Buyers Group.

Simtelligence
Simtelligence

Ons consortium bestaat uit drie leden: StraTopo – een dynamische Geo-Informatica start-up, die ruimtelijke data-oplossingen levert, Amsterdam Data Collective – een boutique end-to-end data-science-advies met experts uit de publieke sector, en Logistics Community Brabant, die organisaties verbindt in een zoektocht naar logistieke innovaties. We zijn verheugd om de ontwerpfase van de oplossing te beginnen waarin we de toegevoegde waarde van het product Simtelligence zullen valideren en vergelijken.

Oplossing

Meerdere grensoverschrijdende initiatieven onder de paraplu van de Sustainable Development Goals vereisen dat de mobiliteitssector significante veranderingen doorvoert. Met CO2-reductie in het achterhoofd is Simtelligence daarom de voorgestelde oplossing van het huidige Consortium die zal helpen bij het faciliteren van verkeersgerelateerde verbeteringen en nieuwe inzichten zal verschaffen om overheidsbeslissers te helpen bij het nemen van de juiste investeringsbeslissingen, die in lijn zijn met het vastgestelde publieke en private beleid. Gebaseerd op de simulatie van menselijk mobiliteitsgedrag, zal Simtelligence gebruikers in staat stellen om het effect van ruimtelijke veranderingen op belangrijke kengetallen te voorspellen en te meten, terwijl ze dicht bij de realiteit blijven. Op die manier zal wat in het heden wordt beslist, een positieve impact hebben op de toekomst.

Traffic
AI4Cities

De AI4Cities Buyers Group bestaat uit hoofdaankoper Forum Virium Helsinki (vertegenwoordigt de stad Helsinki), Cap Digital (vertegenwoordigt de regio Parijs), de stad Amsterdam, de stad Kopenhagen, de stad Stavanger en de stad Tallinn. Deze zes steden en regio’s hebben ambitieuze strategieën en beleidsplannen ontwikkeld om tegen – uiterlijk – 2050 koolstofneutraal te worden. In AI4Cities hebben zij hun krachten gebundeld om een PCP-proces te doorlopen, met als doel niet-marktrijpe oplossingen aan te schaffen die hen kunnen helpen hun overgang naar koolstofneutraliteit te versnellen door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en verwante ontsluitende technologieën – zoals big data-toepassingen, 5G, edge computing en IoT. Hun keuze om zich te concentreren op energie- en mobiliteitsgerelateerde uitdagingen is ingegeven door het feit dat deze twee domeinen verantwoordelijk zijn voor 82% van de broeikasgasemissies in de Europese steden.

We zijn blij dat we de kans hebben gekregen om dit idee in de komende drie maanden verder te ontwikkelen. Na deze drie maanden zal de AI4Cities Buyers Group evalueren welke leveranciers doorgaan naar Fase 2, de prototyping fase van AI4Cities. U kunt de voortgang van AI4Cities volgen op de website van het project.