Co-creëer essentiële geodata webservices om uw eigen business te versnellen
Constante externe R&D op basis van de input van de StraTopo dataplatform community en de doorontwikkelingen van StraTopo
Toegang tot verschillende betrouwbare geodata-webservices beschikbaar via API met support
100% gefinancierd
 
Input:
 • Breedtegraad
 • Longitude
 • Minuten
 • Modaliteit
Output:
 • GeoJSON met een polygoon voor elk item in de minuten array

Beschrijving:

Deze gegevensprocedure genereert een zogenaamde isochroon vanuit een startpunt. De isochroon is een gegenereerd polygoon van verbonden punten die gebaseerd zijn op de maximale afgelegde afstand vanaf een startpunt in elke richting over het netwerk van de gekozen modaliteit.

Praktijkvoorbeelden:
 • Visualiseer de reistijd voor elk type voorziening (treinstations, bushaltes, enzovoort)
 • Gebruik het in combinatie met de gebiedsstatistieken API call om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid binnen

Isochroon API

Prijs:

 • Gereed (100%)

Page

Om inzicht te krijgen in locaties zijn data-inzichten waardevol.

Met aggregaten van de BAG, TOP10NL, EP-online en het CBS geeft deze dataservice een eerste inzicht in een gebied.

-Hoeveel mensen wonen er?
-Wat voor type huizen staan er?
-Wat is het gemiddelde energielabel?

Invoer: Elke geometrische vorm –> output: json met een Tabel met statistieken.

100% gefinancierd

Pagina

Input:

 • Modaliteit: Auto, voetganger, fietser
 • Lijst van coördinaten in 28992
Output:
 • Geojson met een route

Beschrijving:

Voor iedereen die een lijst met coördinaten heeft die hij wil vertalen naar een route over het netwerk is de StraTopo Euclidische routegenerator het antwoord. De ERG verbindt uw invoerpunten met een netwerkelement van een compleet netwerk van de modaliteit van uw keuze. De gegevensprocedure genereert de meest logische route op basis van de Euclidische afstand tussen de netwerkelementen waarmee uw invoercoördinaten zijn verbonden.

Praktijkvoorbeelden:
 • Visualiseer de fietsroutes voor uw leerlingen naar een school
 • Visualiseer routes voor vuilniswagens
Prijs:
 • Totaal  (100%)
 • Gereed (60%)
 • Te doen  (40%)
0% gefinancierd

Input:
 • Breedtegraad
 • Longitude
 • Minuten
 • Modaliteit
Output:
 • GeoJSON met een polygoon voor elk item in de minuten array
 
Beschrijving:

Deze gegevensprocedure genereert een zogenaamde isochroon vanuit een startpunt. De isochroon is een gegenereerde polygoon van verbonden punten die gebaseerd zijn op de maximale afgelegde afstand vanaf een startpunt in een willekeurige richting over het netwerk van de gekozen modaliteit. Met de activering van deze module zouden we een landnetwerk toevoegen aan de huidige isochroon-functionaliteit. Hoewel het toevoegen van een land zo eenvoudig is als het uitvoeren van de OSM2Topology route generator die StraTopo heeft ontwikkeld, zullen we documentatie toevoegen en het routing algoritme testen op het netwerk voordat we het live plaatsen. De activatie van deze module betreft die uren.

 
Case studies:
 • Visualiseer de reistijd voor elk type voorziening (treinstations, bushaltes, etcetera)
 • Gebruik het in combinatie met de gebiedsstatistieken API call om inzicht te krijgen in bereikbaarheid binnen
Price:
Prijs (afhankelijk van landgrootte, voor landen)
 
60% gefinancierd

Input:

 • Een lijst van coördinaten en een ID per coördinaat
 • Een modaliteit (lopen, fiets, auto)
 • Datareactie (BAG-adressen, BAG-gebouwen, OSM-gebouwen)
 • Maximale hoeveelheid reistijd (max 30 min)
Output:
 • Geojson met een lijst van data response objecten (ofwel BAG adressen, gebouwen of OSM gebouwen) met een bijgevoegde reistijd, een functie van het adres of gebouw, de ingevoerde ID van het gerelateerde start object en de geometrie.

Beschrijving:

Met de mass traveltime calculation data procedure kan een gebruiker de traveltime berekenen van een lijst van punten naar objecten in een grootschalige dataset. In Nederland wordt de BAG opgesteld. De BAG bevat alle adressen en gebouwen in Nederland.

Een gebruiker voert een lijst met coördinaten in en krijgt een geojson als bestand terug. Dit bestand kan worden gevisualiseerd in geosoftware zoals QGIS en in online geoplatforms. Ook kunnen door het aggregeren van de data statistieken worden gegenereerd zoals, 66% van alle Nederlanders woont binnen 15 minuten fietsen van treinstations in Nederland.

Case studies:
 • Bicycle Oriented Development
 • Bereikbaarheidsinzichten treinstations
Prijs:
 • Totaal   (100%)
 • Gereed  (60%)
 • Te doen (40%)
25% gefinancierd

AI for mobility and CO2 emissions predictions at StraTopo

 • Een geospatiaal gebied
 • Selectie van modaliteiten
 • Optioneel: netwerkverandering
Output:
 • Network per selected modality filled with intensities

Beschrijving:

Deze gegevensprocedure genereert een intensiteitskaart in het ingevoerde geospatiale gebied. Een AI-gebaseerd simulatiemodel dat getraind is op gemeten intensiteitsgegevens zal intensiteiten op de wegennetwerken genereren uit ruimtelijke omgevingen. Het is vooralsnog onduidelijk waar de ruimtelijke omgeving uit zal bestaan. Je zou kunnen denken in de lijn van gebouwen met kenmerken als oppervlakte, functie en buurtdemografie.

Case studies:
 • Met de intensiteiten kunnen CO2-emissieramingen van mobiliteit worden gegenereerd
 • Voorspellen van wegonderhoud op basis van verwachte intensiteiten
 • Stadsplanners helpen inzicht te krijgen in het effect van ruimtelijke veranderingen (mobiliteitsknooppunt, hogesnelheidsfietspad, woonplan) op multimodale intensiteiten
Prijs:
 • Gedaan (25%) 
0% gefinancierd
Input:
 • Een lijst van coördinaten en een ID per coördinaat
 • Een modaliteit (lopen, fiets, auto)
 • Datareactie (OSM-gebouwen)
 • Maximale hoeveelheid reistijd (max 30 min)
 
Output:
 • Geojson met een lijst van data response objecten (OSM gebouwen) met een bijgevoegde reistijd, een functie van het adres of gebouw, de ingevoerde ID van het gerelateerde startobject en de geometrie.
 
Beschrijving:
Met de mass traveltime calculation data procedure kan een gebruiker de traveltime berekenen van een lijst van punten naar objecten in een grootschalige dataset. In Nederland wordt de BAG opgesteld. De BAG bevat alle adressen en gebouwen in Nederland. Een gebruiker voert een lijst met coördinaten in en krijgt een geojson als bestand terug. Dit bestand kan worden gevisualiseerd in geosoftware zoals QGIS en in online geoplatforms. Ook kunnen door aggregatie van de gegevens statistieken worden gegenereerd zoals, 66% van alle Nederlanders woont binnen 15 minuten fietsen van treinstations in Nederland. Voor andere landen kunnen we de OSM-gebouwen als uitgangspunt gebruiken. Als er echter (open) data wordt geleverd kan dat worden geïntegreerd.
 
Case studies:
 • Bicycle Oriented Development
 • Bereikbaarheidsinzichten treinstations
25% gefinancierd

Input:

 • Begincoördinaat
 • Eindcoördinaat
 • Modaliteit (lopen/auto/fiets)

Output:

 • GeoJSON met de daaraan gekoppelde route, reistijd en afstand

Beschrijving:

Met de routeplanner wordt een route gemaakt over het netwerk tussen het opgegeven start- en eindpunt. De route met de meest optimale reistijd wordt gegenereerd en geretourneerd als een vorm. In de reactie wordt de reistijd en de afgelegde afstand gegeven.

Case study’s
Door programmatisch de API aan te roepen met start- en eindpunten kunnen massaberekeningen van reistijd van meerdere start- tot eindpunten worden gegenereerd

Prijs:
Neem contact met ons op voor meer informatie

 

25% gefinancierd
De berekening van de optimale route tussen twee punten is relatief eenvoudig met standaard GIS-pakketten.

Het berekenen van de kortste reistijd inclusief multimodale ritten voegt een extra dimensie toe. StraTopo kan dit in Nederland ontwikkelen als een API call.

Input: Start coördinaat (A) – resulterende coördinaat (B): Output een geojson met de route van A naar B.

33% gefinancierd
Op Geofactoren Gebaseerd Woningwaarderingsmodel

Op de servers achter de StraTopo API worden door verschillende pijplijnen voortdurend brongegevens bijgewerkt. Veel van deze gegevens hebben betrekking op huisvesting en mobiliteit.

Locatie, locatie, locatie zijn de belangrijkste factoren voor een woningprijs. Data scientists bij StraTopo hebben gewerkt aan de relatie tussen een geospatiale factor en het verschil in de prijs van een huis. Het bouwen van deze dataservice zou de gebruiker de mogelijkheid geven om een adres in te vullen en een woningwaarde terug te krijgen. 

50% gefinancierd
 

Input

 • Een lijst met GPS-coördinaten

Uitgang 

 • De lijst met GPS-coördinaten waaraan een modaliteit is toegevoegd

Beschrijving

We hebben succesvol een datamodel ontwikkeld dat een trip bestaande uit een gebundelde lijst van GPS-coördinaten classificeert naar een modaliteit. Dat datamodel zouden we moeten omvormen tot een geautomatiseerde procedure die als webservice kan worden ingericht. Ons model houdt rekening met snelheid en de onderliggende infrastructuur.

Casestudy’s
Om gegevens van apps die gebruikers volgen te verrijken, kunnen GPS-coördinaten met deze module worden getransformeerd naar GPS-tracks waaraan een modaliteit is gekoppeld.

Prijs
Neem contact met ons op voor meer informatie