Bicycle Oriented Development

De oplossing voor nieuwe verstedelijking? Neem met Bicycle Oriented Development (BOD) de fiets en het OV als duurzaam uitgangspunt!

Breda University ontwikkelde het Bicycle Oriented Development (BOD) concept. BOD wordt door gemeenten in Nederland ingezet bij de transitie naar stads brede bereikbaarheid met de fiets en het openbaar vervoer. Deze aanpak is een alternatief voor de huidige aanwezige rol van de auto in de ruimtelijke omgeving, kan een alternatief bieden aan parkeernormen en maakt inefficiƫnte fietsverbindingen duidelijk.


klik hier voor een gratis bod quickscan
rapport van een lokatie naar keuze
Het BOD concept is gebaseerd op het concept Transit Oriented Development (TOD). In de Verenigde Staten is het TOD principe toegepast op metro's en voetgangers. Bij de mobiliteit van Nederland is de combinatie fiets en hoogwaardig OV een logische combinatie. Deze inzichten zijn nuttig voor planologen en mobiliteitsprofessionals.

StraTopo ondersteunde de ontwikkeling van dit concept met de technische uitvoering van datamodellen en de ontwikkeling van een webapplicatie welke de resultaten weergeeft. StraTopo maakte hierbij gebruik van haar expertise op het gebied van het opzetten en analyseren van routeringen.

Concreet kunnen effecten van scenario's worden berekend zoals een snelfietsroute, gebruik van de ebike/powerbike en het effect van een aanpassing het fietsnet. Bij ieder scenario wordt het aantal bereikbare woningen, kantoren en winkels berekend. Tevens wordt een BOD score bepaald. Deze wordt berekend met een afstandsvervalcurve welke woningen dichtbij een startlocatie zwaarder meetelt dan woningen op een verdere afstand. Deze afstandsvervalcurve is opgezet door onderzoekers van Breda University of Applied Science.

Onze samenwerkingspartner AGEL adviseurs draagt bij aan het BOD concept en gebruikt haar expertise om het model verder te verfijnen. Zij zijn bezig met een integrale benadering om wijken toekomstbestendig te maken. De BOD benadering voegt nog een extra dimensie toe aan de systemen van AGEL adviseurs en partners. Tevens wordt verekend op welke manier het BOD principe kan worden toegepast op middelbare scholen.

Meer weten? Vraag een gratis proefrapport van een lokatie naar keuze aan via bodquickscan.nl of neem contact op met s.reulen@stratopo.nl.

Published on Januari 22, 2020