How data analytics is essential for mobility insights

Samen met het lectoraat Urban Intelligence van Breda Univeristy of Applied Sciences heeft StraTopo gewerkt aan het OV en data project voor de provincie Noord-Brabant. Binnen het OV en data project heeft StraTopo als technisch uitvoerende partij data analyses opgezet en uitgevoerd en data visualisaties gemaakt van vervoersdata in West Brabant.

Het project is uitgevoerd in een uitdagend iteratief proces waarin een experimentele fase is doorlopen waarbij vele verschillende databronnen geanalyseerd en op meerdere manieren gecombineerd zijn. Dit leidde tot inzichten in het gebruik van verschillende modaliteiten van vervoer op bepaalde verbindingen. In welke hoedanigheid pakt men op welke verbinding bijvoorbeeld de bus ten opzichte van de auto, de trein, de deeltaxi of zelfs de fiets?


klik voor grotere versie
We toonden de hoedanigheid dat studenten het busvervoer beĆÆnvloeden. In de ochtendspits, de avondspits, op werkdagen en in het weekend. We keken ook juist naar de busverbindingen zonder studenten. We onderzochten oriĆ«ntatiepatronen, zoals wat de meest voorkomende verbindingen zijn voor de doelgroepen frequente reizigers, studenten en overige reizigers. We zagen dat logische werkverbindingen duidelijk eruit kwamen en ook juist de studentenverbindingen zoals van een treinstation tot educatieve locaties. Op deze manier kregen we een eerste inzicht in welke verbindingen mogelijk potentie hebben voor meer busvervoer.


klik voor grotere versie
In het project hebben wij ons vooral gefocust op verhoudingen tussen gemeenten. Dit leidde meteen tot interessante nieuwe inzichten. Gemeenten zijn in het onderzoek geclassificeerd naar stedelijkheidsklasse. Hierdoor werden opvallende verbindingen snel duidelijk. Zo werd duidelijk dat 70% van alle verplaatsingen voor gedeelde mobiliteit (OV+trein) gerelateerd zijn aan de stedelijke gemeenten.

Ook werd duidelijk dat een van de stedelijke gemeente een relatief veel hoger percentage autoverplaatsingen had ten opzichte van verbindingen met gedeelde mobiliteit. Dit indiceert dat het mogelijk interessant is hier te onderzoeken of de gedeelde mobiliteit een grotere rol kan spelen.

In de toekomst spelen wij met StraTopo graag een verdere rol om samen een verdiepingsslag te slaan. Een groot deel van het proces betrof het bekend worden met de data. De puzzel van welke databronnen bruikbaar zijn voor welke inzichten is deels gelegd. Wij puzzelen graag samen verder.

Meer weten? Neem contact op met s.reulen@stratopo.nl

Published on July 17, 2019