Krijg een gratis Geo Consult

In een gratis 45-minuten videobelgesprek krijg je:

  • Uitleg van het StraTopo Data Platform

  • Gratis advies om de potentiële ontwikkeling van gegevensprocedures beter te identificeren

  • Inzicht in de mogelijkheden van in-house gegevens, of in gegevens die u mist en mogelijke opties

Krijg gratis geo consult

Sven Reulen
Oprichter & geografisch specialist StraTopo

Krijg een gratis Geo Consult

Sven Reulen
Oprichter & geografisch specialist StraTopo

In een gratis 30-minuten videobelgesprek krijg je:

  • Gratis advies om ruimtelijke problemen beter in kaart te brengen en mogelijke (technische) oplossingen samen te verkennen
  • Inzicht in de mogelijkheden van de data die je in huis hebt, of juist niet in huis hebt en advies over hoe je daar mee om kunt gaan
  • Actiegerichte tips rondom geografische data, datamodellering en data-analyse die jouw organisatie helpen doelen te behalen
Krijg gratis geo consult

Routegebaseerde toegankelijkheidsinzichten

Start slimme mobiliteit met behulp van intelligente routing en ruimtelijke inzichten in uw stad.

Berekent hoe bewoners snel en slim door de stad kunnen navigeren.