Wij stellen organisaties in staat om zoveel mogelijk voordeel te halen uit gegevens

Gegevensleverancier

Gegevensmodellering

Gegevensintegratie

Gegevensanalyses

Dashboards

Gegevensvisualisaties

Bekijk projecten

Uw gegevensleverancier

Wij adviseren en voorzien u van gegevens die zijn afgestemd op uw zakelijke behoeften.

  • Geografische gegevens (inclusief bereikbaarheidsgegevens),zowel Open Source Data als unieke geodata
  • Onroerend goed gegevens
  • Demografische gegevens

Verbeter uw kennis van besluitvorming in:

Ruimtelijk / geo

Demografie

Onroerend goed

Vervoersnet

Milieu

Mobiliteit en Verkeer

Gegevensmodellering

Zorgen voor gegevens die u kunt vertrouwen door het ontwerp van het softwaresysteem op een gemakkelijk te begrijpen manier te documenteren.

  • Fouten opsporen of noodzakelijke wijzigingen aanbrengen voordat de programmeurs enige code hebben geschreven
  • Reverse-engineeren van de inspanningen van programmeurs en extraheren van modellen uit bestaande systemen
  • Onderhoud en upgrades van de IT-infrastructuur sneller en betaalbaarder maken

Gegevensintegratie

Het combineren van uw gegevens uit verschillende bronnen en u een eenduidig beeld ervan geven.

Integratie begint bij het verwervingsproces en omvat stappen zoals opschoning, ETL-mapping en transformatie. Data-integratie stelt uiteindelijk analytische tools in staat om effectieve, praktijkgerichte business intelligence te creëren.

Gegevensanalyse

Data-analyse is belangrijk om de problemen van uw organisatie bloot te leggen en te begrijpen, maar ook om nieuwe kansen te identificeren. Bij StraTopo kunnen we u helpen uw gegevens vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Ons team is gespecialiseerd in de analyse van gegevens met betrekking tot de ruimtelijke omgeving, demografie, onroerend goed, milieu, economie en verkeer.

Door theoretische kennis en ervaring te combineren met nieuwe technologieën, zijn onze data-experts in staat uw gegevens uitgebreid te analyseren en op een gebruiksvriendelijke manier te visualiseren.

Dashboards

StraTopo maakt dashboards van uitstekende kwaliteit, afgestemd op de behoeften van de klant. Uw bedrijf kan een informatiemanagementtool krijgen voor het visueel volgen, analyseren en weergeven van key performance indicators (KPI’s), relevante metrics en belangrijke datapunten om de gezondheid, voortgang en veranderingen van een bedrijf, een afdeling of een specifiek proces te monitoren.

Een dashboard maakt verbinding met bestanden, bijlagen, diensten en API’s, en toont aan de oppervlakte al deze gegevens in de vorm van tabellen, lijndiagrammen, staafdiagrammen en meters. Een gegevensdashboard is de meest efficiënte manier om meerdere gegevensbronnen te volgen, omdat het bedrijven een centrale plaats biedt om hun prestaties te volgen en te analyseren.

Gegevensvisualisaties

Door gebruik te maken van visuele elementen zoals grafieken, diagrammen en kaarten, bieden gegevensvisualisatietools u een toegankelijke manier om trends, uitschieters en patronen in gegevens te zien en te begrijpen.

Gebruiksgevallen:

Prognose voor 2040

Door middel van data-analyses en visualisaties in GIS geven wij u inzicht in gegevens, zoals patronen, relaties en situaties om slimmere beslissingen te nemen in Ruimtelijke Ordening.

Analyseer de bevolking naar leeftijd, geslacht en interessecategorieën. Creëer prognoses en een verscheidenheid aan mogelijke scenario’s om uw studies en beslissingen te verbeteren.

Toons de groei en krimp van de bevolking van elke gemeente in Nederlands geprojecteerd tot 2040.

Openbaar vervoer en dataprojecten

Een van onze projecten heeft nieuwe inzichten opgeleverd over het gebruik van verschillende vervoerswijzen op specifieke vervoersverbindingen. In welke hoedanigheid nemen mensen welke verbinding, bijvoorbeeld de bus ten opzichte van de auto, de trein, de gedeelde taxi of zelfs de fiets?

Zo konden we nagaan welke verbindingen het grootste potentieel hebben voor meer busvervoer.

Betrekkingen tussen gemeenten

Door onze analyse werd duidelijk dat één van de stedelijke gemeenten een relatief veel hoger percentage autoverplaatsingen had in vergelijking met verbindingen met gedeelde mobiliteit. Dit wijst erop dat het interessant kan zijn om hier te onderzoeken of gedeelde mobiliteit een grotere rol kan spelen.

Wilt u meer weten? Schrijf ons via de contactpagina of via s.reulen@stratopo.nl