Projecten

Consortium Simtelligence met StraTopo aan het hoofd, samen met Amsterdam Data Collective en Logistics Community Brabant is geselecteerd om deel te nemen aan fase 1 van AI4Cities.

YGIS is een applicatie waarmee geo-informatie in de juiste context kan worden beoordeeld. Voor partner AGEL adviseurs onderhouden wij het YGIS geoportaal en breiden wij de functionaliteit op verzoek uit.

Voor een van onze klanten hebben we een Machine Learning model gebouwd voor het identificeren van referentiegebouwen in het kader van waardering van onroerend goed.

Delivery pick up points

StraTopo heeft een hackathon gewonnen door een optimaal systeem van pakketophaalpunten te maken op basis van bereikbaarheidsdata.

StraTopo heeft als sparringpartner met AGEL adviseurs de ontwikkeling van het ‘Wijken van de Toekomst‘ concept ondersteund en geografische (koelte)inzichten geleverd.

Voor verschillende klanten leveren wij bereikbaarheidsdata, dataverrijking, datamodellering en visualisaties op aanvraag via onze StraTopo API.

Bicycle accessibility primary schools

Voor basisscholen in Noord-Brabant hebben we data geleverd waarmee het verzorgingsgebied van elke school en fietsreistijden in kaart zijn gebracht.

StraTopo genereerde data en creëerde een softwaretool in het BOD-concept ontwikkeld door de Breda University of Applied Science.

StraTopo biedt vastgoedklanten inzicht in locaties en hun bereikbaarheid, evenals statistieken zoals demografie, economie en meer om hen te helpen de beste zakelijke beslissingen te nemen.

Door samenwerking in ”Buurt van de Toekomst” met AGEL adviseurs, hebben we een nauwkeurige heatmapping-oplossing gecreëerd om de locaties van een “koele” omgeving en de bereikbaarheid ervan te bepalen vanaf adressen in elk gebied.

Prognose voor 2040

In dit project heeft Stratopo een projectie gemaakt van de Nederlandse bevolking in 2040. Het resultaat is verzameld door middel van data-analyse, inzicht en visualisaties in GIS.

Openbaar Vervoer en Dataprojecten

Met dit project heeft Stratopo nieuw inzicht gekregen in het gebruik van verschillende manieren van vervoer op specifieke vervoersverbindingen. Met als resultaat de identificatie van verbindingen met de meeste potentie voor meer busvervoer.

Relaties tussen Gemeenten

Uit onze analyse blijkt dat stedelijke gemeenten een hoger percentage autoverplaatsingen hebben dan verbindingen met gedeelde mobiliteit. Zo zou verder kunnen worden beargumenteerd dat gedeelde mobiliteit een grotere rol zou kunnen spelen.