Deelname aan het Concept Bicycle Oriented Development

Zie de presentatie van Breda University of Applied Sciences die het gebruik van het BOD-concept introduceert (link)

Uitdaging

Verbetering van de ruimtelijke ordening vanuit het fietsperspectief. Ontwikkeling van fiets + openbaar vervoer als verstedelijkingsconcept

Oplossing

Het concept Bicycle Oriented Development (BOD) is ontwikkeld door Breda University of Applied Science, waarbij StraTopo de Isochroon API bereikbaarheidsdata, demografische data en software op maat heeft geleverd.

Resultaat

Een van de functies, Isochrone API, geeft inzicht in ruimtelijke bereikbaarheid. De gebouwde software stelt Breda University in staat om:

  • Fietsbereikbaarheidsgebieden te berekenen vanaf elk punt in de stad.
  • De invloed van talloze scenario’s op bereikbaarheid en mobiliteit te berekenen, waaronder:
    -Hoe kunnen we het fietsnetwerk het beste optimaliseren? (Door bijv. fietssnelwegen, fietsbruggen of tunnels aan te leggen.)
    -Waar zijn gebieden die invloed hebben op fiets + openbaar vervoer?
  • Steden te analyseren door middel van een gebiedsscan, waarbij inzicht ontstaat in bijvoorbeeld: aantal woningen, bewoners, ongebruikte terreinen, kantoren en meer.

Meer weten? Neem contact op via info@stratopo.nl.

Screenshot van geo-informatiesysteem YGIS.

Uitdaging

Het krachtige geoportaal YGIS up to date houden voor AGEL’s klanten met de nieuwste functionaliteiten.

Oplossing

Voor partner AGEL adviseurs onderhouden wij het YGIS geoportaal en breiden wij de functionaliteit op verzoek uit.

Resultaat

YGIS is een applicatie die professionals in staat stelt een schat aan inzichten te vergaren rondom thema’s als gebiedsontwikkeling, ondergrondse infrastructuur, energietransitie en de Omgevingswet.

Meer weten? Neem contact op via info@stratopo.nl.