Simulatiemodel voor Mobiliteit

Dynamisch anticiperen op effecten van ruimtelijke veranderingen op mobiliteit voor een gezondere en slimmere toekomst

Ons simulatiemodel voorspelt mobiliteitsintensiteiten op basis van de leefomgeving. We gebruiken AI om te leren wat het effect is van een ruimtelijke verandering van de omgeving op meerdere modaliteiten. Zo kunnen we bijvoorbeeld het CO2-effect berekenen van een snelfietsroute gegeven een bepaalde omgeving.

Met deze kennis kunnen wij een duidelijke en betrouwbare schatting geven van het effect van ruimtelijke veranderingen op belangrijke metriek, zoals schattingen van CO2 emissie, congestie en intensiteiten.

Deze oplossing helpt bij het faciliteren van verkeersgerelateerde verbeteringen en verschaft nieuwe inzichten die helpen bij het maken van de correcte investeringsbeslissingen.

StraTopo werkte de basis van dit prediction model in het door de EU gefinancierde AI4Cities project, dat tot doel heeft steden te helpen hun overgang naar koolstofneutraliteit te versnellen. We zijn op zoek naar partnerschappen om het datamodel verder te ontwikkelen.

AI for mobility and CO2 emissions predictions at StraTopo
Simulatiemodel voor mobiliteit